”Vi ser framemot era förslag på besparingar”

Svar direkt  ”Be(s)paringsplanen för länets sjukvård är antagen” i Länposten 2023-11-02 av Sebastian Cehlin (M) Oppositionsråd  Anna Nordqvist (M)  Oppositionsråd Elin Jensen (SD) Oppositionsråd  Patrik Nyström (SD) Oppositionsråd  Willhelm Sundman (L) Oppositionsråd

Region Örebro län står precis som övriga Regionsverige inför en tuff ekonomisk situation som uppkommit på grund av yttre omständigheter. Kostnadsökningarna har slagit hårt mot regionsektor, vilket innebär att vi nu måste ta beslut om kostnadsreduceringar för att undvika att lämpa över dagens kostnader på kommande generationer. Regionerna runt om i Sverige hanterar frågan på lite olika vis. I exempelvis moderatledda Östergötland har hundratals medarbetare varslats. Här i Region Örebro län väljer vi istället att höja skatten samt minska utgifterna istället för att varsla vårdpersonal. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs och därför kommer vi värna dem så långt det bara är möjligt. Välfärden behöver generellt sett fler medarbetare, inte färre.

Under vintern kommer många svåra beslut behöva fattas i vår styrelse och i våra nämnder. Att höja avgifterna med i genomsnitt tio procent och utöver det minska på omfattningen av vår verksamhet är beslut som gör ont och är svåra att ta. Det görs inte lättvindigt. Samtidigt så måste vi ta ansvar här och nu, annars kommer vi lämna över ett skuldberg för våra barn och barnbarn att hantera. För oss är det helt oacceptabelt. Politik handlar om att tänka långsiktigt, vara ansvarstagande och om att ibland fatta beslut som är svåra, även om de inte är populära. Det ligger i rollen som förtroendevalda att kunna ta det ansvaret. Med det sagt så är det helt självklart att beslut måste tas i samråd med förvaltningarna och professionen. Målsättningen är alltid att leverera bästa möjliga välfärd utifrån de resurser som vi har till förfogande, och för att göra detta måste politiken och förvaltningarna arbeta gemensamt.

Därför är M, L och SD:s agerande när det kommer till regionens ekonomi beklagansvärt. Man har tackat nej till att gemensamt sätta sig ner för att hitta acceptabla lösningar och diskutera olika möjligheter, och man vill heller inte lägga fram egna seriösa förslag. Istället ägnar man sig åt symbolpolitik och vägrar vara ärlig kring den egna politiken. Region Örebro län behöver spara drygt 600 miljoner kronor, utan skattehöjningen hade ytterligare drygt 600 miljoner kronor behövts sparats. Varken M, L eller SD ville höja skatten – vilket innebär att deras budget hade inneburit ett sparkrav på cirka en miljard för hälso- och sjukvården. Hur det skulle gått till vill de dock helst inte prata om.

En ansvarsfull opposition borde komma med konkreta förslag utifrån den verklighet vi befinner oss i. Detta för att gemensamt vara med och lösa den situation som vi och hela region- och kommunsverige står inför. De kommande månaderna kommer många beslut att fattas, och vi kommer också få ta del av konsekvensbeskrivningar och ekonomiska analyser inför dessa beslut för att säkerställa att bästa möjliga utfall ur ett längre perspektiv.

Till M, L och SD: vi ser framemot att se era förslag på besparingar. I dagsläget har vi inte sett något genomförbart förslag från er för de drygt 600 miljoner kronor som behöver sparas i regionen.

Andreas Svahn, regionråd (S) Charlotta Englund, regionråd (C) Behcet Barsom, regionråd (KD)