Varför vill inte det politiska (s)tyret lyssna?

Replik Länsposten nr 47 den 23 november: I ett ohämmat påhopp ger sig Regionens politiska styre på den politiska oppositionens budgetförslag för Regionens hälso- och sjukvård. Om det funnits en vilja att vara sanningsenlig och inte sprida felaktiga uppgifter, hade de dragit tillbaka sin debattartikel när det visat sig att det de skrivit inte är sant.

För sanningen är att de inte förväntade sig något förslag eftersom praxis i Regionen är att vi ställer våra budgetförslag mot varandra i Regionfullmäktige, inte i nämnderna. Det finns många anledningar till det. Den främsta är att nämnderna, som hälso- och sjukvårdsnämnden, måste lägga en budget som följer den som beslutats i fullmäktige, vilket alltså är minoritetens budget. Det gör det omöjligt för oppositionen att lägga en budget i en nämnd som utgår från en alternativ budget som inte fick gehör i fullmäktige.

Trots detta valde vi att bryta praxis och lägga ett budgetalternativ i nämnden som bygger på styrets budget som beslutades i fullmäktige. Detta för att vi inte kan acceptera de beslut som styret går fram med. När borgerliga partier tillsammans med SD är villiga att arbeta med en socialdemokratisk budget som underlag för att undvika haveristiska beslut måste alla förstå att det gått väldigt långt.

Det finns flera förslag i vårt alternativ till budget som skulle kunna genomföras snabbt, få effektivitet och ge kostnadsminskningar i sjukvården. Vi ville bland annat sänka kostnaderna för administration med 20 procent, spara in på hälso- och sjukvårdens stora kommunikatörsavdelning, arbeta strategiskt med att minska utgifterna för läkemedel och se över de digitala verktygen som primärvården använder så de inte tar mer tid än vad de ger. Allt detta sa styret nej till för att i stället sätta igång en seminarieverksamhet kring sjukvårdens verksamheter, som kanske är klar nästa höst. Det är inte att ta krisen på allvar.

Nu har vi kommit med ett eget förslag. Ni har fått se vad det innebär. Det fanns möjlighet att på hälso- och sjukvårdsnämnden diskutera våra olika förslag och sen komma överens. Det ville inte Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det tillhör god sed att man också ger den politiska oppositionen en rättvis möjlighet att läsa in sig på de förslag som ska läggas fram genom exempelvis en beredning av besluten i nämnden innan vi på efterföljande nämnd tar beslut. Tyvärr sker det mycket sällan i hälso- och sjukvårdsnämnden. Styret väljer istället att hålla sina förslag hemliga tills bara några dagar innan beslut, vilket gör det nästintill omöjligt för den politiska oppositionen att komma med motförslag.

Som grädde på moset kan vi konstatera att utvecklingsplanen som (S)-styret presenterat, inte kommer att kunna verkställas fullt ut under 2024. Detta kommer att leda till att vi inte kommer att få en ekonomi i balans under de kommande åren. Som exempel så har de vare sig finansierat personalökningar eller hyrpersonal, vilket bara under 2023 bidragit till underskott på hundratals miljoner kronor inom sjukvården.

Vi ser gärna breda överenskommelser, men då är det upp till Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att i god tid presentera konkreta, faktabaserad och välanalyserade förslag som vi i oppositionen kan bemöta.

Relaterade artiklar:

”Vi ser framemot era förslag på besparingar” (2023-11-22)