Femtio närtrafikresor under första veckan

Nyheter Den 17 januari sjösattes närtrafiken i hela länet. Eva Rysén i Brevens bruk är en av dem som har testat det nya sättet att resa…

Förbeställd närtrafik ska underlätta vardagen för länsbor

Nyheter Den som har mer än en kilometer till närmaste busshållplats ska kunna använda sig av närtrafiken införs i hela länet, under dagtid och på vardagskvällar.