Närtrafik nu på helger – måste bokas på vardagar

Nyheter Från och med den 4 mars i år blir det möjligt att resa med närtrafiken även under helgerna. – Viktigt att tänka på är att…

Halvvägs mot 8000 resor

Nyheter Sedan starten den 17 januari i år har 330 personer gjort fler än 3 700 resor i länet med närtrafiken. Inom kort kommer ett förslag…

Femtio närtrafikresor under första veckan

Nyheter Den 17 januari sjösattes närtrafiken i hela länet. Eva Rysén i Brevens bruk är en av dem som har testat det nya sättet att resa…

Förbeställd närtrafik ska underlätta vardagen för länsbor

Nyheter Den som har mer än en kilometer till närmaste busshållplats ska kunna använda sig av närtrafiken införs i hela länet, under dagtid och på vardagskvällar.