Fordonen som kör närtrafik används även för serviceresor. Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Närtrafik nu på helger – måste bokas på vardagar

Från och med den 4 mars i år blir det möjligt att resa med närtrafiken även under helgerna. – Viktigt att tänka på är att resorna måste bokas på vardagarna. Vi kommer inte ha möjlighet att ta emot bokningar under helgerna, säger närtrafikens projektledare Jan Berglöf.

Den 17 januari 2022 sjösattes närtrafiken i hela länet. Den som bor på en adress som tidigare saknade tillgång till kollektivtrafik kan numera kan göra resor med Länstrafiken.

I nuläget är det möjligt att resa med närtrafiken under vissa tider på helgfria vardagar men från och med i mars utökas resorna på helger.

– Det som är viktigt att tänka på när man reser med närtrafiken på helgerna är att förboka sin resa en vardag. Vår tidsbokning är öppen mellan 08-16.30 på vardagar och inte alls under helgerna, säger Jan Berglöf, projektledare för närtrafiken.

På helgerna går det att resa med närtrafiken mellan klockan 10 och klockan 16 både lördag och söndag.

Det kommer att vara samma kriterier för att resa med närtrafiken på helgerna som på vardagarna, det vill säga att avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är över 1 kilometer eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn. Resan går mellan hemmet och närmaste närtrafikhållplats och vice versa. Det finns 50 hållplatser i länet.