17 januari 2022 är beslutat datum för trafikstart. Bilarna som ska användas kör i dag sjuk- och färdtjänstresor Foto: Pressbild Region Örebro län
Nina Höijer, (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Nina Höijer, (S), regionråd, samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Foto: Pavel Koubek

Förbeställd närtrafik ska underlätta vardagen för länsbor

Den som har mer än en kilometer till närmaste busshållplats ska kunna använda sig av närtrafiken införs i hela länet, under dagtid och på vardagskvällar.

I mitten av december dras flera busslinjer i länet in, bland annat berörs sträckan Hjortkvarn-Pålsboda och Brevens bruk-Odensbacken. En månad senare införs så kallad närtrafik i hela länet.

– Närtrafiken har inte med andra indragna busslinjer att göra utan är något som varit bestämt sedan länge att vi ska införa i länet. På grund av pandemin har vi inte kunnat komma igång förrän nu. 17 januari är beslutat datum för trafikstart, uppger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nina Höijer.

För att få resa med närtrafiken krävs att man har längre än en kilometer till en busshållplats som trafikeras med minst tio turer om dagen i vardera håll. Närtrafiken kommer i varje kommun att få egna hållplatser, exempelvis utanför vårdcentraler och vid busstationer. Det är inte möjligt att resa mellan olika kommuner om man inte bor på gränsen mellan två kommuner och har närmare till centralorten i den närliggande kommunen än den kommun man bor i. Närtrafiken körs av samma bilar som idag kör färdtjänstresor.

– I nämnden har vi en förhoppning om att närtrafiken ska underlätta vardagen för till exempel pensionärer, föräldralediga och skolungdomar som ska ta sig till och från träningar och andra sociala aktiviteter, säger Nina Höijer.

– Närtrafiken har provats i Askersund och Nora under två år. En stor anledning till varför det inte utnyttjades i så hög utsträckning var för att vi inte hade marknadsfört den ordentligt. Det kommer vi att göra nu. Vi kommer gå ut till pensionärsorganisationer bland annat med prova-på kampanjer, säger Nina Höijer.

Närtrafiken körs mellan kl. 9 och 14.30 på vardagar, samt 17.30 till 21 måndag till torsdag. Resan kostar 45 kronor. Närtrafiken måste förbeställas. Kostnaden för närtrafiken uppskattas till tre miljoner.