En av närtrafikens hållplatser ligger vid affären i Åsbro. Foto: Ann-Louise Larsson

260 resor under två år –projektet närtrafik förlängs

2018 inleddes ett tvåårigt försök med anropsstyrd så kallad närtrafik i Askersund och Nora. Nu har projektet förlängts med ett år, samtidigt som man utvecklar modellen och förbereder för att kunna införa den i hela länet under nästa år.

Om man bor mer än 1,5 kilometer­ från en busshållplats har man i Nora och Askersunds kommuner­ möjlighet att använda sig av så kallad närtrafik.

Det innebär att man förbokar en transport, blir upphämtad vid hemmet och skjutsad antingen dit man ska eller­ till en närtrafikhållplats i närheten.

Fordonen som nyttjas för detta används inom skolskjuts och färdtjänst och är enbart tillgängliga klockan 9.30–14.00 på vardagar.

Sedan 2018 har ett försöksprojekt pågått i de båda kommunerna­ och nyligen bestämde man att förlänga projektet ytterligare ett år, samtidigt som man jobbar på att utveckla modellen ytterligare för att så småningom kunna införa den i hela länet.

– Samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om det i december, men som jag ser det är det högst troligt att det kommer införas, säger Jan Berglöf, projektledare på Region Örebro.

Detta trots att nyttjandegraden varit förhållandevis låg under de två åren, sammanlagt har 260 resor­ gjorts med närtrafiken, 203 i Askersunds kommun och 57 i Nora kommun. Antalet individer som använt tjänsten är 33 stycken.

– Vi kommer att se över om vi kan förlänga restiden med ytterligare en timma om dagen, men främst är det ju de som är dag­lediga som kan nyttja tjänsten, säger Jan Berglöf.

Resorna måste bokas minst 90 minuter innan önskad avfärd och resenären betalar sin resa i kortterminalen hos föraren.

En resa som är 15 kilometer kostar 40 kronor, 25 kilometer 50 kronor och så vidare. En resa på 100 kilometer kostar 100 kronor.

Länstrafikens vanliga biljetter eller reskort gäller inte inom närtrafiken i dagsläget, vilket också är något de ska se över inom det närmaste året.

Närtrafiken har lyfts fram som ett alternativ i debatten kring de nedlagda busslinjerna i Öster­närke och Sydnärke.

FAKTA:

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Allt fler idrottsföreningar ska dela på skötselbidrag

Antalet föreningar i Örebro kommun som söker skötselbidrag för sina anläggningar har ökat fem år i rad. Samtidigt har summan de ska dela på legat stilla länge och i år får 19 föreningar sänkt nivå. Hampetorp Odensbackens IF tappar mest, både procentuellt och i kronor, medan Latorp, med ny konstgräsplan,…

Närtrafiken dröjer – pandemin påverkar

I december togs beslut om att införa Närtrafik i hela länet. Nu pågår planeringen. På grund av pandemin är det fortfarande oklart när den kommer att kunna starta.

MC-klubb bygger mobil scen

Det blir Network MC som kommer stå som ansvarig för den mobila scen som "Förnya Odensbacken" fått pengar till.

Tungt avfall från Röfors sorteras nu i Hallsberg

Nu är arbetet med att forsla bort och sortera Röforsavfallet i full gång. Ännu har inget farligt hittats men materialet är tyngre än vad någon tidigare trott.

Metallsök gav guldfynd i Husby

I höstas var det Hassle - i helgen var det Husby. Metallsökarna fortsätter att leta föremål i Glanshammarstrakten. En guldring hittades denna gång och en ny sökning är redan inbokad till i höst.