En av närtrafikens hållplatser ligger vid affären i Åsbro. Foto: Ann-Louise Larsson

260 resor under två år –projektet närtrafik förlängs

2018 inleddes ett tvåårigt försök med anropsstyrd så kallad närtrafik i Askersund och Nora. Nu har projektet förlängts med ett år, samtidigt som man utvecklar modellen och förbereder för att kunna införa den i hela länet under nästa år.

Om man bor mer än 1,5 kilometer­ från en busshållplats har man i Nora och Askersunds kommuner­ möjlighet att använda sig av så kallad närtrafik.

Det innebär att man förbokar en transport, blir upphämtad vid hemmet och skjutsad antingen dit man ska eller­ till en närtrafikhållplats i närheten.

Fordonen som nyttjas för detta används inom skolskjuts och färdtjänst och är enbart tillgängliga klockan 9.30–14.00 på vardagar.

Sedan 2018 har ett försöksprojekt pågått i de båda kommunerna­ och nyligen bestämde man att förlänga projektet ytterligare ett år, samtidigt som man jobbar på att utveckla modellen ytterligare för att så småningom kunna införa den i hela länet.

– Samhällsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om det i december, men som jag ser det är det högst troligt att det kommer införas, säger Jan Berglöf, projektledare på Region Örebro.

Detta trots att nyttjandegraden varit förhållandevis låg under de två åren, sammanlagt har 260 resor­ gjorts med närtrafiken, 203 i Askersunds kommun och 57 i Nora kommun. Antalet individer som använt tjänsten är 33 stycken.

– Vi kommer att se över om vi kan förlänga restiden med ytterligare en timma om dagen, men främst är det ju de som är dag­lediga som kan nyttja tjänsten, säger Jan Berglöf.

Resorna måste bokas minst 90 minuter innan önskad avfärd och resenären betalar sin resa i kortterminalen hos föraren.

En resa som är 15 kilometer kostar 40 kronor, 25 kilometer 50 kronor och så vidare. En resa på 100 kilometer kostar 100 kronor.

Länstrafikens vanliga biljetter eller reskort gäller inte inom närtrafiken i dagsläget, vilket också är något de ska se över inom det närmaste året.

Närtrafiken har lyfts fram som ett alternativ i debatten kring de nedlagda busslinjerna i Öster­närke och Sydnärke.

FAKTA:

Ted har drivet kvar för att skapa

– Jag kan ärligt säga att jag blev väldigt glad över priset av flera anledningar. Inte minst för att de i motiveringen lyfte fram att jag arrangerat mycket. Det säger Ted Ström, konstnär, musiker, arrangör­ och alldeles ny kulturpristagare i Örebro län.

På gång med strategi för Noras landsbygd

Nu är Noras första Landsbygdsstrategi ute på remiss. Bland annat föreslås att en landsbygdsutvecklare anställs för att hålla ihop arbetet om hur hela Nora ska utvecklas.
Biskop Johan Dalman invigde ett nytt altare i Askers kyrka i maj 2018. Med på bilden är kyrkvärd Rut Pettersson, komminister Kim Baung och kontraktsprost Jimmy Åkerfeldt. Foto: Arkiv: Inger Persson

Jimmy Åkerfeldt blir extra hovpredikant i Slottskyrkan

Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda, har utsetts till extra ordinarie hovpredikant.– Jag känner mig uppmuntrad och rörd – samtidigt är det samma uppgifter som jag gör annars, säger Jimmy Åkerfeldt.

Det var i söndags som Jimmy Åkerfeldt fick ett telefonsamtal från kyrkoherden i Slottskyrkans hovförsamling, som meddelade att kungen utsett honom till extra ordinarie hovpredikant. Beslutet fattades den 19 oktober.

– Det är spännande och lite overkligt. Jag vet inte om de haft några kriterier i valet, men han sa att jag är en uppskattad präst

– det är allt jag vet.

– Jag tror att de vill ha en bred representation, och då får väl jag representera landsbygden. Det är ett hedersuppdrag och jag kommer inte att sluta här i Lerbäck-Snavlunda.

Jimmy hade inte en aning om vad som var på gång, men misstänker att Johan Dalman, biskop

i Strängnäs stift och även överhovpredikant, kan ha haft sitt finger med i spelet.

Blir det jaktgudstjänst där nu som i Lerbäck?

– Haha – nej. Det blir ju svårt att jaga hare i Gamla stan. Skämt åsido – jag har fått ta del av deras gudstjänstordning. Varje församling har ju sina traditioner men mycket är sig likt. Det innebär de vanliga prästuppgifter som jag gör annars.

Utnämningen är på livstid, och gäller från och med den 1 november 2020. Exakt när Jimmy ska tjänstgöra första gången vet han inte, men troligen nästa sommar. Det finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter, som tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan.

Lokal Hjälmarfisk ger fullt göra

Ute på Hjälmarens vatten suger vinden tag i båten när de stora bottengarnen dras in och vittjas. – Folk har fått upp ögonen för lokalt, jag tror det kommer gå upp, säger fiskaren Jocke Århammar­.

Massor av lokala idéer i Glanshammarsbygden

Ässundet, Kulturglädje och julmarknad är tre viktiga projekt runt vilket verksamheten i föreningen Samverkarna i Glanshammarsbygden kretsar.– Det saknas inte idéer, säger ordförande Andreas Svensson.