Femtio närtrafikresor under första veckan

Den 17 januari sjösattes närtrafiken i hela länet. Eva Rysén i Brevens bruk är en av dem som har testat det nya sättet att resa…