Busstopp en hjärtefråga för byalaget och nu stannar den igen

Nyheter När Stadranejdens byalag blev varse att bussen inte längre skulle stanna i Stadra tog de initiativ till en diskussion med både länstrafiken, Nora kommun och…

Nedlagda busslinjer kan återupptas

Nyheter Regionstyrelsen har för avsikt att avsätta sex miljoner kronor till att kunna återuppta några av de nedlagda busslinjerna i länet. Pengarna tas från planeringsreserven, som…