Foto: Arkiv: Sofie Isaksson
Nina Höijer, (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Nedlagda busslinjer kan återupptas

Regionstyrelsen har för avsikt att avsätta sex miljoner kronor till att kunna återuppta några av de nedlagda busslinjerna i länet. Pengarna tas från planeringsreserven, som kommer från staten.

På onsdag den 2 mars ska regionstyrelsen fatta beslut om att de sex miljonerna ska öronmärkas till kollektivtrafiken. Nästa steg blir att kartlägga vilka busslinjer som ska återupptas och i vilken utsträckning. De sex miljonerna utgör ungefär en tiondel av den besparing på kollektivtrafiken som regionen var tvungna att göra.

– En buss med en chaufför kostar ungefär 1,5 miljon om året. Men exakt hur mycket eller var pengarna ska användas får vi återkomma till, säger Nina Höijer,(S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet om vilka linjer som ska återupptas väntas komma under mars för att sedan komma igång med trafikstart efter sommaren.

– De här sex miljonerna vi har fått räcker för 2022, sedan ska vi fatta beslut om budget för nästa år i juni. Men självklart är det så att vi ser långsiktigt på det här. De busslinjer som vi återupptar kommer vi inte lägga ner igen om ett halvår.

De sex miljonerna ska räcka under 2022. Därefter föreslås att utöka den årliga ramen för kollektivtrafiken med 10 miljoner från 2023 och framåt, för att säkra långsiktigheten i trafikutbudet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om sträckor och turtäthet.