Busstopp en hjärtefråga för byalaget och nu stannar den igen

När Stadranejdens byalag blev varse att bussen inte längre skulle stanna i Stadra tog de initiativ till en diskussion med både länstrafiken, Nora kommun och…