Första hyresgästerna på plats i Kvinnersta

Nyheter Naturbruksprogrammet på Kvinnerstaskolan har gjorts om och eleverna får sin teoretiska undervisning på Karolinska gymnasiet istället. Därmed lämnar skolan delar av lokalerna på Kvinnerstaområdet. Nu…

50 år av träffar firas av Kvinnerstaelever

Nyheter Under ett helt liv har de hållit kontakten – nu firar lantbrukseleverna 50-årsjubileum.