50 år av träffar firas av Kvinnerstaelever

Under ett helt liv har de hållit kontakten – nu firar lantbrukseleverna 50-årsjubileum.