Motor för beredskap och livsmedelsförsörjning

Under min barndom var det årliga besöket på Kvinnersta en höjdpunkt. På Kvinnerstadagarna fick vi barn klappa djuren, klättra upp i de enorma jordbruksmaskinerna och uppleva dofterna i ladugården. Min känslomässiga koppling till Kvinnersta har sedan dess varit speciell och jag tror flera örebroare har liknande upplevelser.

Lantbruksskolan startade 10 september 1963, men historien sträcker sig ända till 1440-talet då Kvinnersta var ett medeltida säteri. Sedan 1960-talet har det förutom lantbruksskola, drivits utbildning inom bland annat skog, brukshästar, ridhästar, trav och ponnytrav, hund och smådjur, bygg och anläggning. Man hade elevbyte utomlands, hästshower, elevstall för egen häst och lärlingsutbildningar. Internat fanns för elever som kom långväga ifrån.

Men idag är området så gott som öde! Visserligen har Tullängsgymnasiet någon utbildningsdel här ute och även Lantbruksgymnasiet – som är förlagt till Karolinska med teoretiska ämnen – har viss aktivitet. För övrigt är det Hembygdsgården och Hvilans trädgårdsutbildning, samt fri- och sportdykning en bit bort i kalkbrottet som bidrar till lite rörelse.

När jag frågat personer som bor i närheten, som varit verksamma på Kvinnersta tidigare, så delar de uppgivenheten, att en ”våt filt” ligger över området. Jag och min man cyklar mountainbikes regelbundet genom området och kan inte blunda för det ödsliga, övergivna.

Nu har Örebroporten som äger området startat en hemsida ”Växande Kvinnersta”. Det är ett steg fram. Men jag saknar vision och helhetsgrepp! Varför tar det så lång tid? I väntan på Översiktsplanen som ska vara klar 2026, skulle man parallellt kunna utveckla en hel del.

Är det meningen att området ska förfalla ytterligare? Finns det inget intresse från investerare och entreprenörer?

Vi Kristdemokrater ser att Kvinnersta har potential som ett framstående nav och kluster för livsmedelsförsörjning och beredskap, gröna näringar och småföretagsamhet. Ett samarbete mellan kommunen och näringslivet, likt det vi har för Gustavsvik, skulle kunna påskynda utvecklingen och minska sårbarheten genom delat ansvar. Särskilt i en orolig tid med hot från omvärlden.

Vi ser också möjligheter att utveckla stråket via Kvinnersta mot kommunens nordöstra delar, genom Ölmbrotorp och Ervalla för att skapa en blomstrande landsbygd, särskilt efter att majoriteten lade ner Ölmbrogården, särskilt efter att majoriteten ledsamt nog lade ner Ölmbrogården, med ett 40-tal arbetsplatser.

Ett spännande projekt som pågår vid Frövi Pappersbruk är den storskaliga tomatodlingen som kommer leverera bland annat till ICA-koncernen. Här kommer spillvärme från bruket att bilda gynnsam växtmiljö i stora växthus. Detta kan ge ytterligare kraft till landsbygdens utveckling i nordöstra delen av vår kommun.

När jag ställde frågor om Kvinnersta till de styrande partierna (M, S och C) under senaste Kommunfullmäktige, var svaren lite väl idéfattiga även om man säger sig vilja ta ett helhetsgrepp.

Nu är det dags att omvandla visioner till handling och låta vårt vackra slumrande Kvinnersta återigen leva upp och bli en potentiell motor för lokal utveckling av livsmedel och beredskap!