Första hyresgästerna på plats i Kvinnersta

Naturbruksprogrammet på Kvinnerstaskolan har gjorts om och eleverna får sin teoretiska undervisning på Karolinska gymnasiet istället. Därmed lämnar skolan delar av lokalerna på Kvinnerstaområdet. Nu…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil