Samverkarna i konkurs – ny företagarförening startad

Nyheter Den ideella föreningen Samverkarna i Östernärke har gått i konkurs efter 20 år. En ny förening för företag och föreningar har startat i dagarna.

Nytt elhandelsbolag startat efter konkursen

Nyheter I juli gick elhandelbolaget Skyllbergs Kraft AB i konkurs efter en tvist kring inköpspriset på el som det lokala elhandelsbolaget förlorade. Nu har ett nytt…

Nerikes brandkår: ”Ska tas på allvar”

Nyheter Brandkåren var under torsdagen på plats och mätte temperaturen på avfallshögarna i Röfors. Mellan 70 och 80 grader har uppmätts. – Med så pass höga…

Miljonskulder efter konkursen för Röforsföretaget

Nyheter Knappt några tillgångar och skulder på över sex miljoner kronor. Det visar konkursbouppteckningen efter bolaget Miljöåtervinning i Röfors AB.