Efter en tvist med Vattenfall försattes Skyllbergs Kraft AB i konkurs i juni. Nu har nytt elhandelsbolag startats, Skyllbergs Energi AB. Foto: Skyllbergs bruk

Nytt elhandelsbolag startat efter konkursen

I juli gick elhandelbolaget Skyllbergs Kraft AB i konkurs efter en tvist kring inköpspriset på el som det lokala elhandelsbolaget förlorade. Nu har ett nytt elhandelsbolag startats, Skyllbergs Energi AB.

Skyllberg Energi AB kommer att vara anvisat elhandelsföretag till elnätskunder som är anslutna till Skyllbergs bruks elnät. Det är dock upp till var och en att fritt välja elhandelsleverantör precis som på övriga elmarknaden i Sverige.

Så här skriver Skyllberg Energi i ett informationsbrev till sina elhandelskunder inom Skyllbergs elnät:

”Skyllberg Energi AB ska göra sitt yttersta för att kunna erbjuda ett bra prisalternativ till kunderna och vi hoppas självklart att ni stötar det lokala alternativet genom att vara kunder till brukets nya elhandelsbolag. Från och med den 28 juli 2023 har alla nätkunder som tidigare haft SkyllbergsKraft AB som leverantör flyttats över till det nya bolaget Skyllberg Energi AB med rörligt avtal”.

Uppkommen tvist

SkyllbergsKraft försattes i konkurs sedan en tvist uppkommit kring en muntlig överenskommelse mellan elleverantören Vattenfall och SkyllbergsKraft AB. Elleverantören kunde inte längre stå för den muntliga överenskommelsen eftersom börspriset ökat väsentligt och SkyllbergsKraft skulle få köpa in elen till dubbla priset mot överenskommet. Ord stod mot ord.

Tvisten ledde till en skiljedom till Vattenfalls fördel. Det ledde till att bolaget försattes i konkurs, vilket i sin tur ledde till att elhandelsavtal såväl med elkunder som med elleverantören upphörde.

Relaterade artiklar:

Nu har de fått nog av elavbrott (2023-09-06)
Skyllbergs elhandelsbolag i konkurs (2023-07-24)