Ett fullsatt Bergsgården i Närkesberg krävde svar om det många elavbrotten i bygden. Foto: Ann-Louise Larsson
Yvonne Gustavsson var en många deltagare i mötet på onsdagskvällen. Foto: Ann-Louise Larsson
Gustav Svensson, Skyllbergs bruk, äger elnätet i Skyllberg med omnejd. Foto: Ann-Louise Larsson

Nu har de fått nog av elavbrott

Vid ett flertal tillfällen har abonnenter i Skyllbergs elnät haft elavbrott under det senaste året. Problemen har eskalerat och byborna har nu fått nog. Förra veckan samlades de i Närkesberg för att få svar från Gustav Svensson, Skyllbergs bruk som äger elnätet i bygden.

Skyllbergs bruk äger runt 40 mil elledningar i området kring Skyllberg och Närkesberg, där 1 400 hushåll får sin elförsörjning från Skyllbergs nät.

Många elavbrott i området

Många har upplevt stora problem med elavbrott de senaste åren och situationen har eskalerat på senare tid menar de. Detta var anledning till att byborna sammankallat till ett möte förra veckan med nätägare Gustav Svensson.

– Jag jobbar hemifrån och driver ett företag vid sidan av. Elavbrotten är ett stort problem både i det dagliga livet men också för min verksamhet, säger Ebba Leandersson, Skogaholm.

Skyllbergs bruk tog sitt befintliga ledningsnät i bruk 1979. Stora investeringar har gjorts i att uppdatera nätet till modern standard och arbetet fortgår löpande. Några åtgärder som är gjorda på senare år är att sätta in ventilavledare i transformatorerna som ska skydda vid åsknedslag. De gamla krokledningarna är ersatta av jordkabel och isolerade högspänningslinor. Nästa steg är att se till att ledningsgatorna är fria från träd som kan falla över ledningarna. Diskussioner pågår med markägare där det ännu inte är åtgärdat.

Att problemen med elavbrott varit extra påtagliga i år beror till stor del på vädret, menar Gustav Svensson.

– Vi har haft några lokalt väldigt starka åskväder. Nyligen slog åskan ut en av våra transformatorer vilket tog ett tag för oss att upptäcka. Det är också extremt blött, träden gungar och faller lättare. Vi inspekterar både med drönare och till fots men det är långa ledningar, tar tid och är ibland svårt att hitta vad som är fel, förklarar Gustav Svensson.

”Många skäl till fel”

– Det finns många skäl till att det uppstår fel på ledningsnät. Vad vi kan göra är att se till att vi nogsamt följer regler, gör kontinuerliga kontroller och bygger om de äldre delar som oftare har fler fel och det gör vi, uppger Gustav Svensson.

Undermålig kvalitet på en serie isolatorer som köpts in för en tid sedan är ytterligare en anledning till några av strömavbrotten.

– Vi köper från samma leverantörer som Vattenfall, Eon och de andra nätägare. Det vi kan göra är att se till att vi har reservdelar hemma för att åka och byta.

Isolatorerna av den sämsta kvaliteten ska nu vara utbytta och Skyllbergs bruk köper inte material från den leverantören längre bekräftar Gustav Svensson.

Brist på information var också en stor fråga under mötet. Enligt Svensson kommer en programvara att kunna skicka ut sms till berörda hushåll som lämnat sitt mobilnummer. Det går också att själv ringa till brukets växel och få information. Önskemål om att lägga ut information på hemsidan framfördes också.

– Jag tar med mig det ni säger här ikväll och så får vi se vad som går att genomföra, uppger Gustav Svensson.