Skyllbergs elhandelsbolag i konkurs

SkyllbergsKraft AB har försatts i konkurs. Bakgrunden är en tvist med Vattenfall. Bolaget sysslade med elhandel till runt 1400 elkunder som till allra största delen…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil