Skadorna från granbarkborre har minskat något i länet i år. Foto: Arkivbild: Sofie Isaksson

Håll koll på svärmande borre

I de södra länsdelarna har granbarkborren redan börjat svärma. Det är ännu oklart om angreppen blir lika omfattande som förra året. Men än syns inga tecken på att större angrepp är att vänta i norra länet.

– Svärmningen norröver har inte riktigt kommit igång än, så det är svårt att säga hur det kommer att se ut. Men det finns ändå anledning att vara observant, säger Daniel Comstedt, skogskonsulent, Skogsstyrelsen i Örebro.

Angreppen av granbarkborren ökar. I länet handlar det om skogarrna som gränsar till Sörmland och Västmanland. Enligt skogsstyrelsen är orsaken torra somrar och att redan angripen skog fått stå kvar.

Snöskadorna från vårens snöstormar är en riskfaktor. De ger granbarkborren tillgång till färsk ved som fungerar som barnkammare åt nästa generation granbarkborrar. Det är därför viktigt att avverka skadad skog för att hindra granbarkborren att föröka sig.

De norra delarna av länet är hittills inte svårt angripna.

– Ett fåtal områden är drabbade i norra länsdelen, säger Anna -Lena Lindström, distriktschef, Skogsstyrelsen i Örebro.

– Skadorna avtar generellt ju längre norrut i länet man kommer. Problemet med snöbrottskador är inte heller så utbrett i de länsdelarna. De största skadorna av den typen ser vi i en omkrets av cirka tre mil runt Örebro.

Men risken för ökade angrepp i de norra delarna av länet ska inte underskattas. Vårens svärmningar kommer att visa om granbarkborren har ökat i antal även i norr.

– Det är viktigt att markägare även i de norra länsdelarna håller sig informerade om läget i stort och tar bort vindfällen och eventuella snöbrott i skogarna, säger Anna -Lena Lindström.