Slut med fällor mot barkborren

Skogsstyrelsen kommer inte sätta ut granbarkborrefällor i år för att skydda skog. En ny rapport visar att det inte har så stor effekt.