Rekordstora skador från granbarkborrar även i år

Förhoppningen var att granbarkborreskadorna skulle ha minskat i år. Skogsstyrelsens årliga inventeringar visar att så inte har skett, rekordhöga skadenivåer kvarstår och Örebro län är…