Risken för angrepp av granbarkborre har ökat efter vinterns stormar. Foto: Arkiv: Karina Frölund

Stormar har ökat risk för barkborrar

Risken för angrepp av granbarkborre har ökat efter vinterns stormar. Granar som blåst ner under vintern är mycket attraktiva för granbarkborrarna och måste därför tas omhand innan vårens svärmning kommer i gång.

– Vinterns flera oväder har sammantaget orsakat att det ligger spridda skurar av vindfällen på många håll. Vår uppmaning till skogsägarna är att inventera sin skog så snart som möjligt och ta rätt på vindfällen innan granbarkborrarna börjar svärma till våren, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Under vintern kan skogen även skadas av tung blötsnö som faller på träden och orsakar så kallade snöbrott. För att minska risken för insektsangrepp i de träden rekommenderar Skogsstyrelsen att man tar ut merparten av de skadade tallarna och granarna. Även avbrutna grövre trädtoppar behöver forslas bort.

– Om skogsägaren har många nedblåsta granar och begränsade resurser att ta hand om allt innan svärmningen är rådet att prioritera granar som ligger i solbelysta hyggeskanter. De är mest attraktiva för granbarkborrarna, säger Mattias Sparf.

Relaterade artiklar:

Håll koll på svärmande borre (2022-05-18)