Karin Erlandsson, Frederick Axewill, Fredrik Thano och Pernilla Bergman Thano är engagerade i arbetsgruppen som vill tydliggöra ett centrum - en mötesplats i affärsområdet. Foto: Sofie Isaksson
Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Ett centrum lyfter bygdens gemenskap och identiteten

En mötesplats för att stärka Stora Mellösa - det är målet för arbetsgruppen som driver ett nytt projekt på orten. Bakom det hela står vägföreningen i Stora Mellösa och detta är bara början.

Inspirerade av Odensbackens vägförening har det inom Stora Mellösa vägförening skapats en arbetsgrupp som vill lyfta bygden genom ett centrum på orten. Starten sker genom utvecklingsbidrag från landsbygdsnämnden på 50 000 kronor för en välkomstvepa och en infotavla. Syftet är att stödja näringslivet och att stärka den lokala identiteten. Till hösten ska allt vara klart.

– Genom en mötesplats ökar vi gemenskap och turism hit till området, säger Frederick Axewill.

Fram till 31 mars kan man skicka in förslag på en slogan för Stora Mellösa.

– Vi vill att så många möjligt är delaktiga så att vi kan få fram en slogan, säger Fredrik Thano, ordförande i vägföreningen.

– En slätstruken slogan är inte en slogan så den måste sticka ut lite, säger Frederick Axewill.

Historiskt har centrum legat vid de tidigare bank- och postlokalerna som numera är pizzeria. Gruppen vill att centrum ska tydliggöras och ligga i affärsområdet i Stora Mellösa. Här finns mack, mataffär och en mindre restaurang. Fastighetsägarna är positiva till centrumtänket. På den vägnära ladan ska en vepa med fyra karakteristiska fotografier för orten upp och fungera som en välkomstskylt med slogan. En diskussion har inletts med den lokala fotografen Per Johansson om ett upplägg.

– Vepan ska knyta ihop samhället och marknadsföra det med vad som är unikt här, säger Fredrik Thano.

I centrumet ska en infotavla placeras. Här ska det framgå vilka näringsverksamheter som finns, som förtjänar att lyftas fram. Tavlan ska locka nyfikna att stanna till och göra fler besök på orten. Tankar finns om digitala och faktiska kartor där verksamheter är utmarkerade, helst en aktiv karta som ständigt uppdateras. Det ska även finnas plats att lyfta fram och annonsera vad som sker på orten.

På centrumplatsen som sådan har de tankar de vill utveckla.

– Vi ser ett antal projekt framför oss, men inget vi kan gå in på mer nu, säger Fredrik Thano.

Så fortsättning följer. De vill involvera andra och hitta engagemang. De beskriver alla en positiv entreprenörsanda i bygden, där mycket är på gång med nybyggen, gårdsbutiker med mera.

– Börjar man med ett projekt ger det oftast ringar på vattnet, säger Pernilla Bergman Thano.

– Det finns ofta enstaka eldsjälar på orterna, men här är det mer än så. Vi har starka kvinnor som gått samman i Inspiration Östernärke, vi har Små IF med ordförande Ulf Schwerin till exempel som är viktig för samhället, avslutar Fredrik Thano.