Karin Erlandsson, Frederick Axewill, Fredrik Thano och Pernilla Bergman Thano är engagerade i arbetsgruppen som vill tydliggöra ett centrum - en mötesplats i affärsområdet. Foto: Sofie Isaksson
Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Ett centrum lyfter bygdens gemenskap och identiteten

En mötesplats för att stärka Stora Mellösa - det är målet för arbetsgruppen som driver ett nytt projekt på orten. Bakom det hela står vägföreningen i Stora Mellösa och detta är bara början.

Inspirerade av Odensbackens vägförening har det inom Stora Mellösa vägförening skapats en arbetsgrupp som vill lyfta bygden genom ett centrum på orten. Starten sker genom utvecklingsbidrag från landsbygdsnämnden på 50 000 kronor för en välkomstvepa och en infotavla. Syftet är att stödja näringslivet och att stärka den lokala identiteten. Till hösten ska allt vara klart.

– Genom en mötesplats ökar vi gemenskap och turism hit till området, säger Frederick Axewill.

Fram till 31 mars kan man skicka in förslag på en slogan för Stora Mellösa.

– Vi vill att så många möjligt är delaktiga så att vi kan få fram en slogan, säger Fredrik Thano, ordförande i vägföreningen.

– En slätstruken slogan är inte en slogan så den måste sticka ut lite, säger Frederick Axewill.

Historiskt har centrum legat vid de tidigare bank- och postlokalerna som numera är pizzeria. Gruppen vill att centrum ska tydliggöras och ligga i affärsområdet i Stora Mellösa. Här finns mack, mataffär och en mindre restaurang. Fastighetsägarna är positiva till centrumtänket. På den vägnära ladan ska en vepa med fyra karakteristiska fotografier för orten upp och fungera som en välkomstskylt med slogan. En diskussion har inletts med den lokala fotografen Per Johansson om ett upplägg.

– Vepan ska knyta ihop samhället och marknadsföra det med vad som är unikt här, säger Fredrik Thano.

I centrumet ska en infotavla placeras. Här ska det framgå vilka näringsverksamheter som finns, som förtjänar att lyftas fram. Tavlan ska locka nyfikna att stanna till och göra fler besök på orten. Tankar finns om digitala och faktiska kartor där verksamheter är utmarkerade, helst en aktiv karta som ständigt uppdateras. Det ska även finnas plats att lyfta fram och annonsera vad som sker på orten.

På centrumplatsen som sådan har de tankar de vill utveckla.

– Vi ser ett antal projekt framför oss, men inget vi kan gå in på mer nu, säger Fredrik Thano.

Så fortsättning följer. De vill involvera andra och hitta engagemang. De beskriver alla en positiv entreprenörsanda i bygden, där mycket är på gång med nybyggen, gårdsbutiker med mera.

– Börjar man med ett projekt ger det oftast ringar på vattnet, säger Pernilla Bergman Thano.

– Det finns ofta enstaka eldsjälar på orterna, men här är det mer än så. Vi har starka kvinnor som gått samman i Inspiration Östernärke, vi har Små IF med ordförande Ulf Schwerin till exempel som är viktig för samhället, avslutar Fredrik Thano.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Idrottsföreningen förverkligar ungdomars medborgarförslag

Förra sommaren skrev nu 11-åriga Ruben och Simon ett medborgarförslag till Lekebergs kommun med en önskan om en MTB-bana. Nu gör idrottsföreningen verklighet av killarnas idé.

Kräftorna i Vättern blir fler men mindre

Vätterns kräftor blir allt fler - men de växer inte till sig och det gör att de inte blir intressanta för yrkesfiskarna.
Adam Kirstein Reuterswärd, Spelfriheten AB. Foto: Spelfriheten AB

Ny öppenvårdsbehandling för länets spelberoende

Digital behandling för spelberoende och anhöriga. – Det ska vara lätt att kunna sköta både jobb, familj och sin sjukdom, säger Adam Kirstein Reuterswärd på företaget Spelfriheten.

Länets tolv kommuner har tecknat ramavtal med företaget Spelfriheten som bedriver öppenvårdsbehandling för spelmissbruk.

– Vi är specialiserade på spel. Vi har runt 700 hjälpsökande varje månad, det är folk från hela landet som ringer. Problemet med spelberoende har ökat under pandemin, berättar marknadsansvarig Adam Kirstein Reuterswärd som själv har varit spelfri i nästan fem och ett halvt år.

Lång behandling

Resultatet av ett spelmissbruk kan vara ödelagd ekonomi, förlorade relationer, depression och självmordstankar. Spelfrihetens behandling innehåller flera olika delar och vänder sig också till de anhöriga.

– Det som är speciellt med oss är att behandlingen är ganska lång, behandlingen pågår i ett år och fyra månader. I början är det tre gånger i veckan. Som spelberoende behöver man hitta dagliga rutiner för att klara sig från att spela. Det har ju upptagit stor tid som man nu måste fylla med annat, förklarar Adam Kirstein Reuterswärd.

I lokalen på Kyrkogatan 3 i Örebro kan man ha det första samtalet med den beroende, man ska kunna träffa andra och man ska ha föreläsningar.

– Både gruppbehandling och individuella samtal erbjuds digitalt. Det är både sårbart och givande att man kan vara i sitt hem där man är trygg och ha sina samtal.

Örebro kommun är först i landet med en ny sorts sortering av restavfall. Foto: Stockholm Exergi

Minskat avfall med ny metod

För att minska klimatutsläppen inför Örebro kommun nu maskinell sortering av restavfall som ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna. Örebro är en av de första i landet med den här typen av sortering.

– Vi är stolta över att ta detta steg som är en viktig del i att sänka klimatutsläppen och nå kommunens övergripande hållbarhetsmål. Enligt studier bidrar den maskinella sorteringen till att koldioxidutsläppen minskar med 4 500 ton, vilket motsvarar 1 000 örebroares koldioxidutsläpp per år, säger Ola Eklöf, avfallsingenjör på tekniska förvaltningen, i ett pressmeddelande.

Den maskinella sorteringen görs på en materialåtervinningsanläggning, så kallad Material Recovery Facility (MRF), som enligt beräkningar ska kunna sortera ut cirka 3 500 ton återvinningsbart material per år. Överenskommelsen mellan Örebro kommun och Stockholm Exergi innebär att minst hälften av det återvinningsbara material som slängts som restavfall kommer att sorteras ut.

Målet är att minska kommunens mat- och restavfall med minst 25 procent mellan år 2015 och 2025. Avtalet med Stockholm Exergi börjar gälla år 2022.

Christina gör comeback i närradion

Mellan 2003 och 2009 ledde Christina Nilsson programmet "Kulturen" i Kumla närradio 94,3. I höst gör hon comeback och först ut blir ett program där hon träffar sina idoler i dansbandet Donaldz.