Sune Jansson berättar historier som han vill bevara för eftervärlden. Foto: Sofie Isaksson

Sune Jansson först ut i nyinvigt Morotshus

Sune Jansson, blir den första att gästa nyinvigda Morotshuset i Stora Mellösa.

Sune Jansson, blir den första att gästa Morotshuset i Stora Mellösa.

Den 29/8 och 5/9 spelar Sune Jansson enmanspjäsen ”Minnen och tankar från haven” där handlingen utgår från en ”radioutsändning” som berättar om kvinnor och män som hade sitt leverne från havet, ett projekt som Sune Jansson arbetat med under pandemin. Förbokning krävs.

Morotshuset vid nya affärscentrum i Stora Mellösa invigdes i slutet av juli där ett 60-tal personer deltog. Huset är tänkt att nyttjas för evenemang och utställningar där det lokala lyfts.

– Jag tror det kan förena, skapa möten och samtal, säger Pernilla Bergman Tano i Centrumgruppen i Mellösa.