Arbetsgruppen bestående av Karin Erlandsson, Frederick Axewill, Fredrik Thano och Pernilla Bergman Tano, i Stora Mellösa vägförening gör skylt och infotavla - för bygdens sammanhålling.
Per Johansson är fotografen bakom välkomstskylten. Foto: Per Johansson

Stora Mellösa är platsen för goda upplevelser

Stora Mellösa är platsen för goda upplevelser. Arbetsgruppen som jobbar med att stärka Mellösas centrum har nu valt ortens nya slogan.

Lp har tidigare berättat om arbetsgruppen i Stora Mellösa som vill förnya och skapa ett centrum på orten. Bakom gruppen står Stora Mellösa vägförening. En del i det hela var att hitta en slogan för orten.

– Vi har granskat alla förslag. Vi fick in hela 40 stycken kreativa, humoristiska och insiktsfulla slogans. Arbetsgruppen med stöd av vägföreningen valde denna slogan, säger Pernilla Bergman Tano.

”Välkommen till Stora Mellösa – platsen för goda upplevelser” är skriven av Sven Söderlund.

– Vi anser att ihop med bilderna kan många relatera till denna slogan i samhället, men också skapa en nyfikenhet hos förbipasserade som kan öka intresset för orten, säger Pernilla Bergman Tano.

Per Johansson är fotografen de samarbetat med för att skapa välkomstskylten som ska pryda Leif Sundhs röda lada vid väg 207.

– Det är en komplex skylt som ska spegla landskapet, lyfta fram näringslivet och exemplifiera olika aktiviteter. Vi har resonerat massor i gruppen och referensgruppen, berättar Fredrik Thano, också ordförande i Stora Mellösa vägförening.

Nästa projekt är infotavlan med tyngdpunkt på näringslivet.

– Vill någon vara med i arbetsgruppen är det bara att kontakta oss, vi vill ha med fler, hälsar Fredrik Thano.

Övriga som ingår i gruppen är Pernilla Bergman Tano, Frederick Axewill och Karin Erlandsson.

Relaterade artiklar:

Ett centrum lyfter bygdens gemenskap och identiteten (2021-03-26)