Stort intresse att få bo nytt i Lanna och Stora Mellösa

På bara en månad har 15 ännu obyggda bostadsrätter i Stora Mellösa bokats. Nästa etapp är under projektering.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil