LRF i länet kräver krafttag mot vildsvin

Nyheter LRF i länet har gjort en skrivelse till riksförbundsstyrelsen med uppmaning om att påverka regeringen att ompröva beslutet att vildsvin ska ingå i den svenska…

Fast vildsvinssumma föreslås subventionera prover

Nyheter Livsmedelsverket har utrett hur staten kan betala prov­tagning av cesium och trikiner i vildsvinskött. Målet är att stärka en hållbar svensk livsmedelsproduktion