LRF i länet kräver krafttag mot vildsvin

LRF i länet har gjort en skrivelse till riksförbundsstyrelsen med uppmaning om att påverka regeringen att ompröva beslutet att vildsvin ska ingå i den svenska…