Foto: Sofie Isaksson

Fast vildsvinssumma föreslås subventionera prover

Livsmedelsverket har utrett hur staten kan betala prov­tagning av cesium och trikiner i vildsvinskött. Målet är att stärka en hållbar svensk livsmedelsproduktion

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett om och hur staten ekonomiskt kan stödja provtagningen av cesium och trikiner i vildsvin samt hanteringen av de vildsvin som har för höga nivåer av det. 

Just höga omkostnader har tidigare identifierats som ett hinder till varför fler vildsvin inte lämnas in till fortsatt hantering i livsmedelskedjan. Det framgår av pressinfo från Livsmedelsverket.

Vildsvin bedöms vara en outnyttjad resurs i den svenska livsmedelsproduktionen.

Därför föreslås att vilthanteringsanläggningar, särskilt utbildade jägare och vilthanterande detaljhandelsanläggningar ska få ta del av subventionerna.

– Det förutsätter dock att förslaget godkänns om att specialutbildade och registrerade jägare och detaljhandelsanläggningar får sälja vildsvinskött till konsument. Den utredningen pågår och ska presenteras i mars nästa år, säger Mattias Åsander, projektledare för pågående utredningar om vildsvin i pressinfo.

Livsmedelsverket föreslår att ersättningen bör vara fast och lika för alla – allt för att administrationen ska vara enkel och kostnadseffektiv att hantera.

Handläggning och utbetalning av subventionerna föreslås läggas på Jordbruksverket och integreras med ett samlat digitalt system som utreds av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Nu ligger fortsatt hantering av förslaget och beslut på regeringens bord.