Foto: Sofie Isaksson

Fast vildsvinssumma föreslås subventionera prover

Livsmedelsverket har utrett hur staten kan betala prov­tagning av cesium och trikiner i vildsvinskött. Målet är att stärka en hållbar svensk livsmedelsproduktion

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett om och hur staten ekonomiskt kan stödja provtagningen av cesium och trikiner i vildsvin samt hanteringen av de vildsvin som har för höga nivåer av det. 

Just höga omkostnader har tidigare identifierats som ett hinder till varför fler vildsvin inte lämnas in till fortsatt hantering i livsmedelskedjan. Det framgår av pressinfo från Livsmedelsverket.

Vildsvin bedöms vara en outnyttjad resurs i den svenska livsmedelsproduktionen.

Därför föreslås att vilthanteringsanläggningar, särskilt utbildade jägare och vilthanterande detaljhandelsanläggningar ska få ta del av subventionerna.

– Det förutsätter dock att förslaget godkänns om att specialutbildade och registrerade jägare och detaljhandelsanläggningar får sälja vildsvinskött till konsument. Den utredningen pågår och ska presenteras i mars nästa år, säger Mattias Åsander, projektledare för pågående utredningar om vildsvin i pressinfo.

Livsmedelsverket föreslår att ersättningen bör vara fast och lika för alla – allt för att administrationen ska vara enkel och kostnadseffektiv att hantera.

Handläggning och utbetalning av subventionerna föreslås läggas på Jordbruksverket och integreras med ett samlat digitalt system som utreds av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Nu ligger fortsatt hantering av förslaget och beslut på regeringens bord.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Allt fler idrottsföreningar ska dela på skötselbidrag

Antalet föreningar i Örebro kommun som söker skötselbidrag för sina anläggningar har ökat fem år i rad. Samtidigt har summan de ska dela på legat stilla länge och i år får 19 föreningar sänkt nivå. Hampetorp Odensbackens IF tappar mest, både procentuellt och i kronor, medan Latorp, med ny konstgräsplan,…

Närtrafiken dröjer – pandemin påverkar

I december togs beslut om att införa Närtrafik i hela länet. Nu pågår planeringen. På grund av pandemin är det fortfarande oklart när den kommer att kunna starta.

MC-klubb bygger mobil scen

Det blir Network MC som kommer stå som ansvarig för den mobila scen som "Förnya Odensbacken" fått pengar till.

Tungt avfall från Röfors sorteras nu i Hallsberg

Nu är arbetet med att forsla bort och sortera Röforsavfallet i full gång. Ännu har inget farligt hittats men materialet är tyngre än vad någon tidigare trott.

Metallsök gav guldfynd i Husby

I höstas var det Hassle - i helgen var det Husby. Metallsökarna fortsätter att leta föremål i Glanshammarstrakten. En guldring hittades denna gång och en ny sökning är redan inbokad till i höst.