Lyfte framtidsfrågor i skogen med politiker

Nyheter Under måndagen träffades privata skogsägare tillsammans med tjänstepersoner, myndighetsrepresentanter och politiker i skogarna vid Hammarby i Nora för att diskutera viktiga framtidsfrågor för landets skogsnäring.…

”Går åt rätt håll men är inte tillräckligt”

Nyheter S, MP och C har kommit överens om ett lagförslag som avser förändrat strandskydd och en ökad bestämmanderätt över den egna skogen för skogsägare. –…