Skogsägare – tack vare granbarkborrens framfart

Vägen in som skogsägare gick via fem hektar granbarkborreangripen skog. Där andra såg hinder såg Niklas Hasselwander möjligheter. Det angripna beståndet blev kaminved. Idag driver…