”Går åt rätt håll men är inte tillräckligt”

S, MP och C har kommit överens om ett lagförslag som avser förändrat strandskydd och en ökad bestämmanderätt över den egna skogen för skogsägare. –…