Företagslyft efter kort flytt

Nyheter Tryckeriföretaget, i folkmun kallat, Hartmans har flyttat cirka 100 meter runt hörnet i samma fastighet där de hade tryckeriet tidigare. I mer ändamålsenliga ytor för…

Rekordmånga på företagsträff i Lekeberg

Nyheter Månadens företagarträff i Lekebergs kommun sammanföll med internationella kvinnodagen. Kvinnors företagande i kommunen var därför det självklara temat, och deltagandet blev rekordhögt. Samtal, råd och…

Ny pandemienkät för företagstempen

Nyheter I maj 2020 ringde Askersunds politiker runt till företag i kommunen för att kolla av temperaturen. Nu är det dags igen. Frågan är hur hårt…