Företagslyft efter kort flytt

Tryckeriföretaget, i folkmun kallat, Hartmans har flyttat cirka 100 meter runt hörnet i samma fastighet där de hade tryckeriet tidigare. I mer ändamålsenliga ytor för…