Inga företag inga arbeten helt enkelt

Först vill jag skriva några rader om det besinningslösa våldet som sprider sig i vårt samhälle. Oskyldiga människor, ibland barn, blir offer. Vedervärdigt. Lika vedervärdigt, men också farligt för demokratin, blir det när våldet riktas mot politiska företrädare. Ett terroristbrott var tänkt att äga rum i Almedalen, Visby, sommaren 2022. Det tilltänkta offret var partiledare Annie Lööf. Vem ska våga och vilja engagera sig politiskt idag, när hot och hat blir allt vanligare? Vem ska känna trygghet nog att stå som främste företrädare?

Trygghet och tillit är grunden för så mycket i vårt samhälle, inte minst när det gäller arbetet med näringslivspolitiken. Politikens dialog med näringslivet är avgörande för vårt samarbete och vi behöver vara lyhörda för de problem och hinder som företagare stöter på. Det måste bli enklare att driva företag och det som ofta behövs är tillit. Tillit till att man som företagare både värnar om sina anställda men också värnar om att göra rätt.

Vi är mycket stolta över den företagsamhet som finns i Lekeberg. Vi har ett näringsliv som inte bara är duktiga företagare utan också väldigt engagerade i samhällsfrågor. Det ser likadant ut på flera platser i Sverige och det bubblar av kreativitet och entreprenörskap i vårt avlånga land.

Alla partier borde ha som mål att underlätta för företagen rent generellt. Lätt att komma i kontakt med myndigheter, enkla regler och direktiv, så merparten av företagens tid kan läggas på det som faktiskt skapar värde och arbeten, nämligen producera, sälja och leverera oavsett vilken bransch man är i.

Näringslivet har också en stor påverkan på samhället genom kontakter med skolan för att både kunna rekrytera men även för att visa vilka vägar det finns till egenförsörjning, utanför en anställning. Vi måste redan i tidig ålder visa på att företagen faktiskt är dem som skapar jobben och då måste vi såklart också ha flera som vill starta företag. Utan företag inga arbeten helt enkelt.

Att driva ett företag är inte bara något man gör för att tjäna pengar, att driva ett företag är en livsstil och man får kämpa hårt för att nå dit man vill. Det tycker jag att vi bör förstå bättre och respektera på ett bättre sätt än vi gör idag.

Johan Niklasson, kommunstyrelseordförande, Lekeberg