Äldre på landsbygd ska bli mer digitala

Nyheter Genom en ny satsning ska länsstyrelsen utbilda fler äldre i att använda digitala tjänster och betaltjänster. – Vi riktar in oss på äldre utanför tätorterna…

Informerar om EU:s nya jordbrukspolitik

Nyheter Länsstyrelsen bjuder tillsammans med LRF in lantbrukare i länet till informationsträffar om EU:s nya jordbrukspolitik. Första träffen äger rum på torsdagkväll, i Stora Mellösa.

Stor inventering av björn – även i länet

Nyheter Var femte år görs en stor inventering av den svenska björnstammen. I år pågår inventeringen i Värmland, Dalarna och Göteborg men även i Stockholm, Västmanland,…