Länsstyrelsen och LRF informerar om EU:s nya jordbrukspolitik för länets lantbrukare. Foto: Arkivbild: Peter Eriksson

Informerar om EU:s nya jordbrukspolitik

Länsstyrelsen bjuder tillsammans med LRF in lantbrukare i länet till informationsträffar om EU:s nya jordbrukspolitik. Första träffen äger rum på torsdagkväll, i Stora Mellösa.

Länsstyrelsen anordnar fem träffar runtom i länet för att informera och svara på frågor om EU:s nya jordbrukspolitik. Träffarna genomförs i samarbete med Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Vi kommer att prata om både gårdsstöd och investeringsstöd under kvällen och det finns även chans att ställa frågor. En ny programperiod innebär alltid en hel del ny förändringar, det här är ett bra sätt för lantbrukarna att hålla sig uppdaterade på vad som gäller och om man eventuellt behöver göra några justeringar på sin gård för att uppfylla vissa kriterier, säger Sophie Zetterström, handläggare på länsstyrelsen.

– Det finns 40 platser till varje träff, men blir det stort intresse kan vi säkert ta emot några fler. Första träffen ikväll i Björneborg är nästan fullbokad, övriga träffar finns det platser kvar på, fortsätter Sophie Zetterström.

Några förändringar i EU:s stöd till lantbruket är att förgröningsstödet samt stödrätten försvinner och att stöd för ekologisk produktion blir ettårigt.

Träffarna arrangeras på följande orter:

26 januari, Stora Mellösa, klockan 18.30

2 februari, Närkes Kil, klockan 18.30

9 februari, Askersund, klockan 18.30

14 februari, Guldsmedshyttan klockan 18.30

15 februari, Degerfors klockan 19.00