Stor inventering av björn – även i länet

Var femte år görs en stor inventering av den svenska björnstammen. I år pågår inventeringen i Värmland, Dalarna och Göteborg men även i Stockholm, Västmanland,…