Kommunens landsbygd i fokus för nya delegationen

Nyheter Örebro kommun har ett landsbygdsprogram som ska ligga till grund för många olika beslut. För att säkerställa att det följs och att landsbygden inte glöms…

Landsbygdsfrågorna måste engagera fler politiker

Nyheter Oeniga partier enades om en ny politisk organisation för Örebro kommun från 2023. För landsbygdens del betyder det att landsbygdsnämnden, som funnits sedan 2015, tas…