Dialogmöte mellan politiker och medborgare i Kilsmo skola 2019. Allt från icke-befintliga bredband, nedlagda busslinjer, vackra naturupplevelser, papperskorgar och en rutten anslagstavla togs upp under mötet. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson
Kenneth Handberg,(S), ordförande i kommunstyrelsen.
Per-Åke Sörman (C) ordförande i Landsbygdsnämnden. Foto: Sofie Isaksson

Landsbygdsfrågorna måste engagera fler politiker

Oeniga partier enades om en ny politisk organisation för Örebro kommun från 2023. För landsbygdens del betyder det att landsbygdsnämnden, som funnits sedan 2015, tas bort, i stället tillsätts en delegation.

Under onsdagen tog kommunfullmäktige i Örebro beslut om en ny nämndorganisation för mandatperioden 2023-2026. För landsbygdens del betyder det i klarspråk att landsbygdsnämnden, som funnits sedan 2015, upphör.

– Istället blir det en landsbygdsdelegation under kommunstyrelsen som kommer hantera landsbygdsfrågorna. Det kommer bli tydligare vem som är ansvarig, rapporterna hamnar direkt i kommunstyrelsens knä och det blir knepigare att bortse ifrån det, förklarar Kenneth Handberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktiges ärendebeskrivningen står att den politiska verksamheten numera är både större och mer komplex, och att man därför måste bli mer effektiv för att få balans i ekonomin. Kenneth Handberg berättar att den politiska organisationen behövde bantas.

– En konsultrapport beskrev olika inriktningar med en ganska kraftigt bantad politisk organisation. En åsikt som har varit tung är att landsbygdsfrågorna måste markeras, inte bara i vardagen utan i den politiska organisationen, och hur gör man det? Det landade i en landsbygdsdelegation.

Handberg förklarar att skillnaden mellan en nämnd och en delegation, när det gäller landsbygden, är att en nämnd har ett eget reglemente där de har befogenhet att arbeta självständigt utifrån givna förutsättningar. En delegation får istället ett uppdrag direkt ifrån kommunstyrelsen och rapporterar sedan tillbaka till dem.

– Nackdelen med den nuvarande landsbygdsnämnden har varit att de har ganska litet beslutsmandat. De har haft en del pengar, gett bidrag och kunnat göra nedslag runtom i kommunen för att genomföra dialoger. Men de har inte kunnat fatta beslut som innebär att andra politiska nämnder och kommunala bolag ska relatera till landsbygdsfrågor på ett visst sätt. För att hitta en lösning på det har idén om en delegation förts fram.

Jimmy Nordengren (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, konstaterar att oenigheten enade partierna i hur organisationen ska se ut framåt i Örebro kommun.

– Det har sett likadant ut i 20 år och inget av partierna är riktigt nöjda, vissa ville utöka den politiska organisationen medan andra ville slimma ner den. Man sparar 7,5 miljoner på omorganisationen, men demokratin får inte utarmas, demokrati kostar pengar.

Per-Åke Sörman, ordförande i Landsbygdsnämnden, tycker inte att det viktiga är att landsbygdsnämnden läggs ner.

– Det är arbetssättet som är det viktiga och inte vart besluten tas, men det är viktigt att vara nära medborgarna boende på kommunens landsbygd.

Kenneth Handberg säger att han tror att den nya delegationen kan bli bra.

– Min uppfattning är att landsbygdsfrågorna inte ska gömmas, de måste tydliggöras och de måste engagera fler politiker än de har gjort hittills, så den här metoden är definitivt värd att prövas. Organisationen börjar gälla 1 januari 23, sedan kommer det att utvärderas något år senare hur det funkar. Vilka som kommer bemanna den politiska organisationen är alldeles för tidigt att säga, det får valet avgöra.