Satsar inom lantbruk trots kristid

Nyheter Kristider för lantbruket avskräcker inte Therese Samuelsson och Lasse Larsson, som precis tagit över Granhammars gård och satsar stort på både ost och mjölkproduktion, livdjur…

De går sina egna vägar för att hitta nya betesmarker

Nyheter Konkurrensen om arrendemarken är hård. Det är en av anledningarna till att lantbrukarna Edla och Joakim Andersson satsat på att återta och öppna upp igenvuxna…