Satsar inom lantbruk trots kristid

Kristider för lantbruket avskräcker inte Therese Samuelsson och Lasse Larsson, som precis tagit över Granhammars gård och satsar stort på både ost och mjölkproduktion, livdjur…