Bilkåren strävar efter en jämn könsfördelning

Nyheter Parallellt med att Sveriges militära försvar återuppbyggs är det också av yttersta vikt att även de frivilliga försvarsorganisationerna jobbar för att stärka sin kraft i…

Stort intresse bland tjejer att prova på bandvagn

Nyheter Den här kvällen kan förändra era liv, tjejer! säger Eva Blomqvist på Bilkåren. 150 kvinnor har anmält sig till prova på-kvällen och innan den är…