Bilkåren strävar efter en jämn könsfördelning

Parallellt med att Sveriges militära försvar återuppbyggs är det också av yttersta vikt att även de frivilliga försvarsorganisationerna jobbar för att stärka sin kraft i…