Dubbelutställning med natur i fokus på Kom In i Nora

Kultur Björn Dahlfors ställer ut på Kom In i Nora. I en serie bilder undersöker han människans förhållande till naturen.

Från polisjobb med barn till Noras pensionärer

Nyheter Med kunskap i barnpsykologi i botten blev Britt Argårds arbetsliv som kriminalpolis helt inriktad på att lösa brott där barn utsatts för sexuella övergrepp. I…

Christinelund inte jordbruksmark

Nyheter Nu får Nora kommun fortsätta med byggplanerna i Christinelund. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan om att området borde ses som jordbruksmark.

Fiberläget i länets glesbygd mycket sämre än rikssnittet

Nyheter Även om fiberutbyggnad pågår på många håll ligger länet långt under rikssnittet när det gäller hur många hushåll i glesbygd som har fiberanslutning.

Lokalt på tallrikarna i flera matprojekt i sommar

Nyheter Lokala råvaror i rätterna hos lokala restauranger. Det är tanken i sommarens "200 procent lokalt på tallriken" och "Smakrika Örebro".

Kraftig ökning av vargar i länet

Nyheter En ökning från 45 till 60 individer på ett år. Det uppskattade antalet vargar i länet gör Örebro till ett av de vargtätaste områdena i…

Oväntade kunder hittar till Aldona och hennes foodtruck

Nyheter Efter tre månader har Aldona Janssen börjat se var hon hittar kunder och vad de vill ha. Inför sommaren hoppas hon på campinggäster.

Nu vill Bergslagen få Leaderpengar igen

Nyheter Nu gör tio kommuner i Bergslagen ett nytt försök för att Leader Bergslagen ska komma med och få del av EU-miljoner för att utveckla landsbygden.

Byalaget ser positivt på framtiden trots pandemiåret

Nyheter De håller på att se över sommarens program och spikar det sista. Greksåsars byalag hoppas att åter få hyra ut bygdegården i sommar. – 2020…

Väcker frågor om skog med konst på kalhygge

Kultur På ett kalhygge i Tived har konstnären Anna Bergström tillsammans med Kerstin Wagner från Konstfrämjandet skapat en installation under veckan. Syftet är starta tankeprocesser kring…