Lägst barnafödande sedan millennieskiftet

Nyheter Under 2022 har det fötts 21 barn i Ljusnarsbergs kommun, vilket är den lägsta siffran sedan millennieskiftet. Minskat barnafödande är en generell trend för hela…

Han är kyrkoherden med de magiska krafterna

Reportage Daniel Jansson Brask är ny kyrkoherde i Ljusnarsbergs församling sedan november. Att bli präst var inte självklart för honom - än mindre kyrkoherde. Han har…

A-traktoråkare kan bidra till grannsamverkan

Nyheter A-traktoråkande ungdomar skulle kunna bidra till grannsamverkan och ökad trygghet i sin kommun. För det skulle de få ekonomiskt bidrag till bränsle, enligt ett projekt…

Stanna hemma i jul om du är sjuk

Nyheter Smittspridningen av luftvägsinfektioner har ökat kraftigt i länet de senaste veckorna, samtidigt som många planerar för julfirande. – Stanna hemma om du är sjuk, och…

Samverkan är receptet på framgång

Nyheter Ljusnarsberg drar i vissa sammanhang nytta av sin lilla storlek. I en liten kommun är det lättare att samverka över gränserna och kommunen lyfts nu…

Snart öppnar en ny mötes-plats mitt i byn för daglediga

Nyheter Ljusnarsbergs församling håller på att skapa en mötesplats mitt i byn dit alla är välkomna för värme och gemenskap.

Skattehöjning ska gå till bättre vägar i kommunen

Nyheter För första gången på 25 år höjer Ljusnarsberg kommun skatten. Pengarna som kommer in öronmärks till en stor satsning på kommunala vägar och asfaltering.

Tre nya naturreservat i länet

Nyheter Länsstyrelsen bildar tre nya naturreservat i Laxå, Lindesbergs och Ljusnarbergs kommuner.

Bästa tipset: hör av dig i tid

Nyheter Något fler söker sig till kommunens budget- och skuldrådgivare nu än tidigare, men ännu märks ingen rush. Bland länsborna märks heller ingen större oro över…