Grundvattnet sjunker över hela Örebro län

Nyheter SMHI varnar för att grundvattennivåerna är låga i Örebro län. Än har ingen av länets kommuner infört bevattningsförbud. Några ger däremot råd om hur man…

”Människor stannar gärna till här och pratar en stund”

Nyheter Macken i Lekeberg är något utöver det vanliga. Med service och det sociala i centrum driver syskonen Magnus Persson och Lena Liljesund stationen, som deras…

Intressant murfynd i Riseberga

Nyheter Nyligen genomförda arkeologiska utgrävningar i Riseberga klosterruin visar på delar av en mur som sannolikt tillhör en äldre kyrka än den som idag är synlig…

Drygt 12 000 katter i länet – men många oregistrerade än

Nyheter Sedan årsskiftet är det lag på att katter ska märkas och registreras. Till och med 31 maj har drygt 331 000 katter i landet registrerats.…

Trögt för Noras nät – konkurrens om pengapotten

Nyheter I mitten av maj öppnade utlysningen för hugade nätbyggare att söka bredbandsstöd hos statliga Post- och telestyrelsen. Länsposten har gjort en djupdykning bland tidigare beviljade…

Med mobilen kan man delta i en virtuell konstupplevelse

Kultur Offentligt virtuell konst visas i utställningen Vävda rum som öppnar den 20 maj. Lindesbergs konstförening är en av fem värdar för utställningen i länet. –…

Sommarsäsongen i Tångeråsa

Evenemang Sommarsäsongen startar på söndag den 7 maj i Tångeråså. Då håller Ingemar Söderström föredrag i kyrkan på temat ”vår levande

”Marknaden har helt klart förändrats för lantbrukare”

Nyheter För att säkra tillgången på gödning valde Fredrik Nilsson, Hyttringe lantbruk, att köpa på sig all den gödning han skulle behöva till årets vårbruk i…