Rädd för att få svinpest bland sina grisar

Nyheter Oron för ett utbrott av afrikansk svinpest är stor bland landets grisproducenter. Grisuppfödare i Örebro län vill därför ha en dialog kring vad kommunerna kan…

Omlastningsstationerna är största riskmomenten

Nyheter Sydnärkes kommunalförbund har renhållningsansvaret för kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Förbundet vill agera konstruktivt för att inte utbrottet i Fagersta med afrikansk svinpest ska…

Hela Bergaskogen stängs av ända fram till sommaren

Nyheter Med start den 19 februari genomför Lekebergs kommun skötsel- och underhållsåtgärder i Bergaskogen i Fjugesta. Hela Bergaskogens naturreservat stängs under arbetet.

Bland drakar och dragqueens – läser sagor på bibliotek i länet

Evenemang Bland drakar och dragqueens är Norden största drag-show-teater-sällskap som skriver böcker och framför sagostunder för barn. Just nu är de på turné och kommer till…

Elever provade på att vara politiker för en dag

Nyheter Skoleleverna får en inblick i hur kommunpolitiken i Lekeberg fungerar i praktiken. Förhoppningen är att det ska så ett frö inför framtiden så att de…

Fullspäckat program för länets sportlovslediga

Evenemang Sportlovet för står för dörren för länets skolelever och runt om i kommunerna erbjuds som vanligt en rad olika aktiviteter för alla åldrar.

Fler hjärtstartare på plats

Nyheter Lekebergs kommun har satsat på flera nya hjärtstartare som placerats utomhus. Hjärtstartarna är utrustade med GPS och ger en signal

Vretalundsskogen skyddas och blir naturreservat

Nyheter Den lilla skogen norr om Hidinge skola och sporthallen blir ett kommunalt naturreservat. Frågan har varit aktuell sedan 2015.

Nu klart för pedagogisk omsorg med privata utförare i Lekeberg

Nyheter De privata "dagmammorna" kommer tillbaka i Lekebergs kommun efter att barn- och utbildningsnämnden beviljat ansökan från en privat utförare. Även riktlinjer och inriktningsbeslut togs.

Gråsiskan – en uppstickare i topp bland småfåglarna

Nyheter Talgoxen är fortsatt svår att klå vid fågelbordet. I den nationella inventeringen av Vinterfåglar inpå knuten är arten även i år ohotad etta. Tvåa i…