Sedan 13 december 2021 lades flera busslinjer ned i länet. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson

Nedläggning av flera busslinjer i länet att vänta

Torsdagen den 7 december, ska kollektivtrafiknämnden i Region Örebro fatta beslut om att lägga ned vissa busslinjer i länet för att spara. De berörda linjer som föreslås att läggas ned eller slås ihop listas.

– Region Örebro län befinner sig, precis som övriga regioner, i ett väldigt besvärligt ekonomiskt läge där alla verksamheter måste hjälpas åt att spara. Men jag vill ändå beklaga att vi måste genomföra de här förändringarna inom kollektivtrafiken, jag är väldigt väl medveten om att det kommer att påverka vardagen på ett negativt sätt för de som i dag reser med de buss- och tåglinjer vi förändrar, säger Nina Höijer (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i ett pressmeddelande från regionen.

Region Örebro läns ekonomiska prognos pekar mot ett underskott på cirka en miljard kronor vid årets slut. För kollektivtrafiknämnden handlar det om besparingar på dryga 50 miljoner kronor.

– Vi har arbetat med att få en ekonomi i balans under lång tid men den senaste tidens ökande inflation och stigande drivmedelskostnader gör att vi måste spara ytterligare. Och eftersom trafiken utgör den absolut största kostnadsposten för vår del är det genom trafikanpassningar vi kan spara mest, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Besparingar har setts över i både buss- och tågtrafiken och kommer genomföras inom så väl landsbygds- och regiontrafiken som stadstrafiken i Örebro och Karlskoga.

– Bakom varje förändring finns en noggrann kartläggning av hur de olika tåg- och busslinjerna har använts och när det gäller de linjer som kommer att försvinna har de i snitt haft fyra, fem resenärer per tur, säger Anders Lycketeg (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

En annan siffra som utredning tittat på är hur många av de som bor längs med linjerna som väljer att resa med kollektivtrafiken. För de linjer som försvinner är den siffran mellan två och fyra procent.

På flera av linjerna är majoriteten av resenärerna grundskolelever som kommer att kunna fortsätta åka buss till skolan då skolskjutsarna är i kommunernas regi.

Linjer som berörs av förändringar om nämnden fattar beslut i enlighet med det förslag som lagts fram.

Förändringar som genomförs december 2024:

Utbudsändringar i Örebro stadstrafik (inklusive sommartrafik)

Avsluta Region Örebro läns medfinansiering av tågtrafik på Värmlandsbanan.

Ändringar i starka stråk:

Linje 825, Örebro – Norra Bro – Almbro slås ihop med linje 807 Örebro – Pålsboda

Utglesning av antalet avgångar på linje 600 Örebro – Fjugesta och anslutning till linje 630 till/från Mullhyttan

Regionlinjer och landsbygdslinjer som utgår:

Linje 751, Askersund – Olshammar – Askersund

Linje 822, Odensbacken – Hampetorp

Linje 353, Storå – Ramsberg

Linje 521, Örebro – Närkes Kil – Klockhammar

Linje 743, Kumla – Åbytorp – Götabro

Linje 824, Örebro – Norrbyås

Linje 828, Pålsboda – Hjortkvarn

Förändringar som genomförs december 2025:

Ändringar i väst:

Linje 533, Karlskoga – Kedjeåsen utgår

Linje 537, Östervik – Karlskoga utgår

Linje 404, Hällefors – Loka – Karlskoga utgår

Sammanslagning av stadslinjer linje 51 och 53

Regionlinjer och landsbygdslinjer som utgår:

Linje 750, Askersund – Nydalen

Linje 760, Laxå – Röfors – Laxå

Linje 762, Laxå – Hasselfors

Linje 421, Hjulsjö – Hällefors

Övrig tågtrafik och närtrafik ska utredas mer.