Ingemar Engstrand, Jerry Elvin och Reidar Johansson fortsätter kampen för akutmottagningen på Lindesbergs lasarett. Foto: Ann-Louise Larsson
30 medlemmar från PRO i Kopparberg protesterade mot neddragningarna i sjukvården i norra länsdelen i september i Lindesberg. Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Besvikna kämpar de vidare för sitt sjukhus

Besviken, förbannad och förvånad. Så sammanfattar Reidar Johansson, PRO, Lindesberg sina känslor efter hälso- och sjukvårdsnämndens budgetbeslut. I två års tid har han och andra stridit för att få ha sitt sjukhus kvar.

Redan när regionen för ett par år sedan lade fram förslag om att lägga ner den akuta kirurgin nattetid på Lindesbergs lasarett bildades en aktionsgrupp i kommunen. Sedan dess har de kämpat genom demonstrationer, insändare och namninsamlingar för att få behålla sitt sjukhus.

I tisdags överlämnade Reidar Johansson och några fler från gruppen protestlistor med 6 500 namnunderskrifter insamlade i norra länsdelen till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom, C.

– Jag bjöd även in honom att komma till Lindesberg och möta oss som bor här för att förklara besparingarna de vill göra, säger Reidar Johansson.

Inom kort hoppas gruppen få till ett fackeltåg genom Lindesberg. In i det sista hoppas de på att få politikerna att ändra sig om nedrustningen. Ingemar Engstrand, pensionerad läkare som jobbat 40 år på sjukhuset och engagerad i gruppen, ser inte hur lasarettet ska kunna bedriva långsiktig verksamhet utan akutkirurgi och specialistmottagningar, som föreslås att flyttas från Lindesberg.

– All kompetens kommer att försvinna och det kommer bli svårt att locka till sig ny personal, säger han och menar att sjukhuset i det närmaste blir en stor vårdcentral.

Gruppen är frågande till de besparingar som regionen påstår sig göra genom att flytta all akutkirurgi till Örebro.

– Varje mil med ambulanstransport kostar runt 1 000 kronor. Akuten i Lindesberg har tagit emot 12 000 patienter varje år som behövt akutkirurgi – många av dem kommer inte att kunna ta sig själva till Örebro, vad återstår då, annat än ambulans? Och kommer det finnas plats för alla på akuten i Örebro, frågar sig Reidar Johansson.

Jerry Elvin, även engagerad i PRO, lyfter fram bristen på konsekvensanalys i beslutsunderlaget och är förvånad – och bekymrad – över att politikerna klubbat igenom beslutet trots avsaknad av analys av vad det kommer innebära för invånarna i regionen.

– Jag trodde nog att de skulle lyssna mer på alla protester, säger han.

Reidar Johansson tog i hand med regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn för mindre än ett år sedan om att den då återinförda nattkirurgin skulle få vara kvar.

– Det handslaget visade sig inte vara värt någonting, säger han.

De har förståelse för att besparingar måste göras men menar att pengarna kan tas från annat – som genom att säga upp avtalet med Capio som kostar regionen 100 miljoner varje år, enligt förslag från Ingemar Engstrand.

– Capios ägare finns i Australien, det är mycket skattepengar vi går miste om där, konstaterar han.